Donateurs

Donateurs van Hart voor JES


Hart voor JES heeft slechts beperkte eigen inkomsten en is voor het voortbestaan afhankelijk van financiële steun van donateurs en sponsoren. Ook giften en donaties van particulieren zijn van harte welkom. Voor meer informatie zie ook ‘Over ons’.

Stichting Hart voor JES heeft een erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hart voor JES wordt ook financieel ondersteund door: